Продовження звіту директора ліцею

6. Про підсумки роботи ради профілактики по попередженню правопорушень серед учнівської молоді.


Готовність жити в гармонії із законом, уникати протиправних вчинків та дій, справедливість, почуття законності обраної мети, правомірність шляхів і засобів її реалізації, активна життєва позиція у правовій сфері. Це чітко визначено Програмі національного виховання учнівської молоді Рівненщини, Рокитнівщини на 2008 – 2020 роки.


Серед дітей і молоді спостерігаємо зневіру в духовно – моральні цінності, скептичне ставлення, байдужість до того, що відбувається навколо.

Засоби масової інформації та комунікації деструктивно впливають на дітей і молодь пропагуючи насильство, вседозволеність, аморальність, споживацьку концепцію сенсу життя. Наслідком цього є стрімкий ріст таких негативних явищ як злочинність, безвідповідальні статеві стосунки, наркотична та алкогольна залежність тощо. Але наше завдання, як педагогів працювати, формувати ціннісне ставлення особистості до себе.

Для цього в нас працює рада профілактики правопорушень та злочинності серед учнівської молоді.

Яка на рівні проводила профілактична роботу з неповнолітніми та учнями схильними до правопорушень, це, зокрема:

шкільний облік важковиховуваних підлітків та молодших школярів, які потребують допомоги, підтримки; організація відповідної психокорекційної роботи з ними;

відвідування неблагополучних, проблемних сімей;

спільні виступи на батьківських зборах, консиліумах, психолого-педагогічних семінарах;

проведення виховних годин на морально-етичні проблеми, проблеми взаєморозуміння, поваги;

ведення картотеки (неблагополучні сім’ї, діти-інваліди, діти з послабленим здоров’ям, діти-сироти, обдаровані діти, важковиховуваних, діти, що опинилися в складних життєвих обставинах;

консультативна робота з учнями, батьками, вчителями;

співробітництво з кримінальною міліцією у справах дітей;

співробітництво з медичними закладами;

співробітництво з центрами соціальних служб для молоді.

Щорічно видаються накази «Про організацію правового виховання в школі», «Про організацію роботи ради профілактики по попередженню злочинності серед неповнолітніх», «Про підвищення рівня профілактичної роботи серед учнів щодо вживання наркотичних засобів», «Про проведення Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок», «Про пропаганду здорового способу життя, заборону тютюнопаління та боротьбу з негативними проявами», «Про призначення відповідального за роботу із дітьми – сиротами, дітьми які залишилися без батьківського піклування, дітьми які опинилися в складних життєвих обставинах», Про вживання додаткових заходів щодо профілактики та запобіганню жорстокому поводженню із дітьми», «Про виконання плану заходів щодо протидії поширення наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, отруйних та сильнодіючих лікарських засобів на період до 2015р.», «Про виконання заходів загальнодержавної Програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період2013-2016р.р.», «Про проведення місячника превентивного та правового виховання» (який проводимо у листопаді), «Про проведення в НВК Всеукраїнського тижня права».

Радою профілактики складається план роботи на навчальний рік. Засідання планується 2 рази в семестр - планове, але за навчальний рік проведено 7 засідань. На яких вирішувалися нагальні проблемні питання. (відвідування учнями уроків, вживання шкідливих звичок учнями, робота з батьками я ведуть нездоровий спосіб життя, тощо. див протоколи засідань). Намагаємося жодних правопорушень не пропустити, всі вирішуємо разом з батьками. Всі відвідування і телефонні розмови записуємо у зошиті обліку роботи з батьками.

Розроблені плани Заходів «Стоп – насильству!» на 2012-2015 р.р., «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2013 -2016р.р., «Про роботу з учнівською молоддю щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» на 2012 – 2015р.р. (див.сітку контрольно – аналітичної діяльності).

Профілактика правопорушень серед молоді – це сукупність державних і громадських заходів, спрямованих на нейтралізацію причин та умов правопорушень і злочинності. Складовими цієї важливої справи є формування у підлітків правильних потреб та інтересів, підвищення їх правосвідомості, шкільним психологом і соціальним педагогом в загальноосвітніх закладах, але у нашому закладі де понад 700 учнів, уже 2 – й рік до 01.02.2014р. був відсутній соціальний педагог. Було тяжко працювати тому, що функції соціального педагога виконували ЗВР із практичним психологом Кулакевич Ю.М.

На даний час в НВК навчається 722 учні, на внутрішкільному обліку з 10 вересня 2013 р. стояло 12 учнів схильних до правопорушень. У жовтні знято з обліку двоє дівчат з 11- А класу Сільчук Анну та Сільчук Юлію, протокол №2 від 21 жовтня 2013 р., Гордійчук Анатолій закінчив навчання. Анатолій пропускав часто школу, весь час шукав заробітки, щоб утримувати себе і сестричку.

На 06 червня 2014р. на обліку стоять 9 учнів, протягом навчального року не було поставлено жодного учня на облік. Хоча у «групі ризику» 12 дітей, з якими постійно працюють педагоги - виховники та на даний час - соціальний педагог і практичний психолог.

Негативне те, що був випадок вживання алкоголю ученицями 7 Б класу Гончар Мариною, Зубок Анною та Ничипорчук Анною. Зразу рада профілактики відреагувала, запросили батьків на засідання. Батьки просили не ставити цих дітей на облік, запевнили, що будуть контролювати їх поведінку, надавати допомогу у навчанні.

Це подіяло, дівчата стали навчатися краще, навіть перемагають оцінки високого рівня у Гончар Марини, жодного уроку не пропустили без поважних причин.

Негативний вчинок наші учні здійснили, коли були на оздоровленні в листопаді у санаторії «Таврія». Це питання теж розглянули на засіданні ради профілактики залучаючи всіх батьків учнів – винуватців цього вчинку.

Є проблеми із сім’ями, діти яких опинилися у складних життєвих обставинах. По селі Рокитно стоять на обліку 15 сімей у Рокитнівському центрі соціальних служб для сім ’ї, дітей та молоді. (Борисовці, Кириловці, Ворфлики, Кулакевич, Покровські, Шевчук (Яворівська), та інші.

В них на вихованні знаходяться 27 наших учнів.

Соціальний педагог, класоводи, класні керівники вивчають інтереси, здібності, нахили важковиховуваних учнів і залучають до роботи в гуртках, спортивних секціях як у школі, так і в позашкільних закладах. Провідували сім’ї дома, зверталися до Рокитнівського сільвиконкому за допомогою, складали акти обстеження побутових умов.

Основною формою профілактики правопорушень і оволодіння певними знаннями є година спілкування, яку проводять класні керівники і класоводи.

Проводяться тренінги з питань здорового способу життя та прав дітей, запобігання конфліктів у сім ’ї, НВК, профілактитики правопорушень. Традиційними заходами, що сприяють попередженню правопорушень стали батьківські збори класів, зустрічі з працівниками міліції (О.Муханьковим, О.Сичем, С.Мариничем), педагогічні консиліуми, педради, наради при ЗВР, директору, засіданнях кафедри класних керівників та класоводів.

Системою правовиховної роботи НВК є співробітництво з батьками, працівниками КМСД, служби у справах дітей районної державної адміністрації, Рокитнівського сільвиконкому, засідання «Юридичної вітальні», тренінги, години спілкування, лекції, диспути, правові лабіринти, турніри, брейн – ринги, засідання ради профілактики, день профілактики правопорушень, батьківські збори тощо. Застосування наведених форм і методів правого виховання створює умови для формування в особистості поведінкових норм, здатності адаптуватися до нових соціальних умов, орієнтуватися в них, захищати свої права, поважати інтереси і права інших.

Робота з батьківською громадськістю

Батьківський комітет НВК очолює Єремейчук С.В. батько учениці 9 -В класу Єремейчук Яни.

Проведено: загальношкільні батьківські збори у грудні 2013 р. на яких розглядали питання «Інноваційні технології навчання дітей іноземної мови у 1 -5 класах», «Безпека життєдіяльності школярів», і найболючіше питання «Побудова нового приміщення школи для дітей села Рокитне», «Про відвідування учнями навчальних занять»; батьківський форум у січні 2014 р. - розглядалося питання «Про роботу з батьками, діти яких опинилися у складних життєвих обставинах». Два рази у семестр проводилися засідання батьківського комітету.

Багато батьків було учасниками навчально – виховного процесу, конкурсів, спортивних змагань. Одна з найкращих спортивних сімей була сім’я Близнюків – син Сергій учень 5 – А класу, Вежичаніних.

Дуже активна співпраця класоводів та батьків учнів. У 1-4 класах було проведено що квартальні батьківські збори з питань виховання та навчання їх дітей, охорони життєдіяльності дітей. Разом з батьками проведено свято Букварика, свято, «Прощання з початковою школою», свято Матері, Свято Осені, «Веселі старти», взяли участь у фестивалі із спортивних змагань серед учнів 1-4 класів.

У 5-7 класах проведені зустрічі, «круглі столи», спільні збори батьків та учнів проведено у 11- А, Б класах, 6 – Б, 7 – В. щомісячно у 1 -11 класах проводиться батьківський всеобуч, 2 р. у семестр – класні батьківські збори, п’ятниця - день консультацій для батьків з питань виховання дітей.

Формуванню колективу КТС у різних їх виявах, сприяло регулярне анкетування на проблемні теми, а саме з учнями та їх батьками:

"Зміст і методика виховання школярів у сім'ї"

"Батьки, як вихователі"

"Чи знаєте ви своїх дітей?"

"Як ви забезпечуєте умови для навчання дітей удома?"

"Чи достатньо ви цікавитеся своїми дітьми?"

Тест «Які ви батьки?»

Протягом навчального року відвідані класоводами, класними керівниками, педагогом організатором, соціальним педагогом батьків дітей сиріт (троє), опікунів дітей, які залишилися без батьківського піклування (вісім), 17 родин дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Багато батьків запрошуємо на засідання ради профілактики правопорушень.

Але проблеми у НВК є в роботі з батьками. Деякі класні керівники не мають підходу до роботи з батьками, батьки мало уваги приділяють дітям; одні зайняті бізнесом, інші роботою, або собою, телефонними розмовами.

Проблема у двохзмінному навчанні, відсутністю кімнати школяра, актового залу.

У навчально – виховний процес включено факультативний курс «Захисти себе від ВІЛ», але тренінгового центру нема, заняття проводиться в комп’ютерному або там, де є вільний клас.

Але в загальному завдання поставлені на початку навчального року виконано.

Таким чином, аналіз роботи за минулий навчальний рік зорієнтував на вирішення наступних проблем у 2014 - 2015 н.р.:

Реалізація Програми національного виховання учнівської молоді Рокитнівщини на 2008-2020 роки, а саме:

Організація інтелектуально – пізнавальної діяльності учнів: формування емоційно позитивного ставлення до навчання, знань, науки. Залучати всіх учнів до різних видів діяльності, розвитку моральних норм поведінки, громадянської активності, національної підсвідомості і самосвідомості.

Виховання національно – патріотичних якостей через краєзнавчу - пошукову роботу.

Формувати у школярів свідомого ставлення до праці, як вищої цінності людини і суспільства, підготовка учнів до свідомого вибору професії.

Створювати високоморальні і гуманні відносини в учнівських колективах, формувати екологічну та фізичну культуру дітей, пропагувати здоровий спосіб життя.

Залучати до виховної роботи батьківську громадськість, трудові колективи, позашкільні заклади, культурно - освітні установи.

Формування ініціативної, конкурентоспроможної особистості, шляхом широкого залучення учнів до управління шкільними справами, через діяльність органів учнівського самоврядування.


6. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Працівники їдальні проходять медичні огляди два разинарік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються в медсестришколи.
Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування ушколі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Прозагальнусередню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні НВК забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями ЦРЛ, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.
Цікаво і змістовно відбулося оздоровлення молодших школярів у пришкільному таборі «Сонечко». Під час оздоровлення у таборі проведено цікаві масові заходи.

7. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

8. Фінансово-господарська діяльність.

Рокитнівський навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей» розміщений в типовому приміщенні з 33 класними кімнатами. Крім головного корпусу навчально-виховний процес проводиться ще у чотирьох навчальних пристосованих приміщеннях, побудованих в різні роки.

Адміністрацією школи щорічно розробляється і забезпечується виконання комплексу заходів щодо проведення ремонтів та підготовки школи до нового навчального року. Всі учасники навчально-виховного процесу дбають за збереження навчально-матеріальної бази школи.

Опалення в школі централізоване від двох шкільних котелень. Корпус «Бібліотека» опалюється грубками. Через те, що в аварійному технічному стані знаходиться будівля Шлакового корпусу, що підтверджено звітом від 26.10.2012 року «Про проведення обстеження конструкцій перекриття будівлі шлакового корпусу для початкових класів НВК», виконаним лабораторією будівельних конструкцій та споруд НУВГП, навчання в корпусі не здійснюється, а навчально-виховний процес з 2013-2014 навчального року організовано в дві зміни.

В школі обладнано кабінети фізики, хімії, географії, художньої культури, біології, української мови та літератури,іноземної мови, 2 кабінети інформатики, кабінет обслуговуючої праці, майстерня технічної праці, кабінет психолога, соціального педагога та логопеда. Також є учительська та методичний кабінет.

Заняття з фізичної культури проходять в спортивному залі, КДК, на стадіоні та на спортивно-ігровому майданчику.

Стан шкільних приміщень в основному задовільняє вимогам Державних санітарних норм і правил.

Щорічно шкільною комісією оформляються акти-дозволи на проведення занять у навчальних кабінетах, перевіряються спортивні споруди та обладнання. Проводяться поточні ремонти за рахунок бюджетних коштів та благодійної допомоги. Контроль за станом приміщень здійснюється постійно. Школа функціонує у відповідності до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи.

Площа приміщень, задіяних для проведення навчальних занять становить 1372,6 кв.м. Площа спортивної зали – 162 кв.м., КДК – 100,63 кв.м., площа майстерень – 92,5 кв.м. Відсоток забезпечення НВК навчальними площами становить 70,5%.

На базі НВК функціонують 8 паспортизованих кабінетів. Такі кабінети естетично та змістовно оформлені відповідно до Положення про навчальні кабінети. Це кабінет біології, іноземної мови, 2 кабінети інформатики, кабінети фізики, географії, художньої культури, обслуговуючої праці. Крім того діють не паспортизовані в стадії дооформлення кабінети хімії та української мови і літератури, 9 кабінетів початкового навчання, спортивна зала, КДК, майстерня технічної праці.

Класні кімнати та кабінети обладнані шкільними меблями згідно з вимогами до вікового складу учнів.

У всіх навчальних кабінетах наявні нормативні та методичні документи з відповідних предметів, кабінети забезпечені дидактичними матеріалами для виконання навчальних програм. Достатній рівень забезпеченості обладнанням мають кабінети інформатики, біології, географії, фізики, художньої культури, іноземної мови, обслуговуючої праці.

Для забезпечення навчальної та секційної роботи з фізичного виховання в школі є спортивна зала площею 162 кв.м., культурно-дозвілевий комплекс, який складається з тенісної зали та тренажерної зали, шкільний стадіон, спортивно-ігровий майданчик для дітей початкової школи, волейбольний та баскетбольний майданчики.

Для поповнення матеріально-технічної бази дирекція школи намагається залучити додаткові та спонсорські кошти. За рахунок спонсорів матеріальна база майстерні технічної праці поповнилась свердлильним верстатом та різним інструментом для виконання програми з трудового навчання. За рахунок бюджетних та спонсорських коштів обладнано сучасний кабінет біології з мультимедійним забезпеченням. Для проведення загально-шкільних заходів облаштовано літній актовий зал.

Педагогічний колектив школи працює над формуванням у вихованців бережливого ставлення до шкільного майна.

Для повного забезпечення навчального закладу навчальними кабінетами є нагальна потреба будівництва нового навчального корпусу з додатковими класними кімнатами.

В НВК обладнано 2 комп’ютерні класи. Комп’ютери 2006 (15+1) та 2008 (10+1) років поставки. Класи об’єднані в локальну мережу та підключені до мережі Інтернет. Провайдер Ukrtelecom, швидкість до 10 Mbit/c, планується підняття швидкості до 24 Mbit/c. Кабінети мають техпаспорти, нормативні документи та санітарні паспорти.

В навчальному процесі використовуються 14+9 комп’ютерів, що потребують модернізації. В кабінеті №33 є мультимедійний проектор, що використовується в процесі навчання вчителями інших предметів в разі необхідності.


9. Управлінська діяльність.
Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та навіть їх проектами.
Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.
Директоршколиу роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування.

Кiлькiсть переглядiв: 262

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Сайт Рокитнівського НВК "Школа І-ІІІ ступенів-ліцей"

вулиця Жовтнева, 8,
34208, Рівненська область, с Рокитне,
Україна

Дата останньої зміни 15 Вересня 2014

Цей сайт безкоштовний!