Звіт директора ліцею

Звіт
директора Рокитнівського НВК «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Рокитнівської районної ради Рівненської області Грогуля Г.І.
про свою діяльність на посаді протягом 2013-2014 навчального року


с. Рокитне 20.06.2014
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2013-2014 навчального року.
На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора Рокитнівського НВК «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей» перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.
Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1.Загальна інформація про школу.

Рокитнівський навчально-виховний комплекс « Школа І-ІІІ ступенів - ліцей» функціонує з 2004 року. Засновник – Рокитнівська районна рада Рівненської області Адреса закладу: Рівненська обл. Рокитнівський р-н с. Рокитне, вул. Жовтнева, 8, 34208, тел. 2-34-12.

В школі навчаються діти чотирьох населених пунктів: сіл Рокитного, Лісового, Стариків, смт. Рокитного (ближніх вулиць). Для учнів з сіл Лісове та Старики забезпечено підвіз шкільним автобусом.

Школа у 2013-2014 навчальному році працюватиме у дві зміни у зв’язку з тим, що шлаковий корпус визнано аварійним.

На 01.09.2013р. в школі укомплектовано 32 класи, в них навчалося 722 учні. З них:

1-4 кл., в них учнів 306, початкова школа – 14 кл.

5-8 кл., в них учнів 254 основна школа – 11 кл.

9-11 кл., в них учнів 162, старша школа – 7 кл.

Середня наповнюваність учнів у класах по школі – 22 учні.

2. Кадрове забезпечення.

У 2013-2014 навчальному році штатними працівниками Рокитнівського НВК «Школа І-ІІІ ступенів -ліцей» було забезпечено на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 96 % педагогів школи пройшли навчання інформаційним технологіям. Перспектива в освіті така, що вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. Адміністрація НВК показує приклад усім вчителям - не тільки директор, секретар, а й заступники непогано володіють навичками роботи з оргтехнікою, яка розміщена у їх кабінетах та використовується для адміністративної роботи.
По якісному складу педагогічних працівників наша школа є лідером у районі.
У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 16 год.

Навчально-виховний процес у школі здійснюють 80 педагогів.

З них жінок – 65.

Мають освіту: вищу – 78.

с/спеціальну – 2.

Педстаж:

до 3-х років – 4

від 3-х до 10р. – 9

від 10 до 20р. – 26

понад 20р. –41

80 працюючих учителів у 2013-2014 навчальному році з таким якісним складом:

вища категорія – 43

І категорія – 17

ІІ категорія – 11

спеціалісти – 9

Мають звання:

вчитель – методист - 3

старший вчитель – 24

Нагороджено знаком “Відмінник освіти України” –2.3. Методична робота.

Методична робота з педагогічними працівниками проводилася відповідно до наказу відділу освіти Рокитнівської районної адміністрації «Про організацію, зміст і завдання методичної роботи з педагогічними працівниками установ освіти в 2013-2014 навчальному році» № 276 від 20.08.2013 року, наказу №124 по Рокитнівському НВК «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей» від 30.08.2013 року «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2013-2014 навчальному році», відповідно до річного плану роботи НВК і була спрямована на стимулювання творчого потенціалу та підвищення професійної майстерності кожного вчителя.

У своїй діяльності методкабінет НВК керується Конституцією України, законами «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», Положенням про шкільний методичний кабінет тощо.

Педагогічний колектив НВК у 2013-2014 навчальному році працював над реалізацією науково-методичної проблемної теми школи «Впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій з метою формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості» (ІІІ етап) та науково-методичної проблемної теми району «Інноваційні підходи до конкурентоспроможної особистості умовах компетентісно зорієнтованої освіти».

Робота науково-методичної ради, предметних кафедр спрямовувалась на організацію навчально-виховного процесу, вивчення, узагальнення та впровадження в практику інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу, методичної роботи з педагогічними працівниками. Проведено моніторингові дослідження кількісних показників напрацювань педагогів, аналізувалися зміни, які відбулися, які відбуваються в професійній діяльності вчителів.

Методичну роботу кафедр планували на діагностичній основі, вона мала адресний характер стосовно кожного конкретного вчителя або групи вчителів і була спрямована на розвиток їхніх творчих здібностей. Ряд заходів було спрямовано на розвиток творчого потенціалу вчителів. Аналіз результатів показав, що методична робота спрямована на розвиток пізнавальних здібностей учнів, формування творчої особистості вчителя і учня, організацію профільного навчання на основі інтеграції предметів шляхом застосування інтерактивних методів навчання.

Протягом 2013-2014 навчального року було проведено :

6 засідань педагогічної ради,

5 засідань науково-методичної ради НВК,

семінар-практикум з проблемної теми "Забезпечення умов для розвитку здібностей учнів у навчально-виховному процесі", практичний семінар з формування у вчителів навичок роботи з комп’ютером, по 5 засідань предметних кафедр, 3 засідання школи молодого вчителя, анкетування вчителів з питання психолого-педагогічної підготовки.

Дотримуючись запланованих заходів у 2013-2014 навчальному році, удосконалюючи зміст, форми та методи роботи з педагогічними кадрами, реалізуючи завдання І етапу проблемної методичної теми району, вчителі НВК брали участь в конкурсі «Вчитель року - 2014». Представили матеріали Маринич М.М. в номінації «Трудове навчання», Прокопчук А.І. в номінації «Початкове навчання».

На конкурс-ярмарок педагогічної творчості було представлено 10 робіт, 3 з них були відзначені. Вчителі отримали сертифікати обласного етапу конкурсу. Це роботи Кушнір В.І. диплом І ступеня в номінації «Іноземна мова», Берташ Н.В. диплом ІІІ ступеня в номінації «Іноземна мова», Євтушок Р.А. диплом ІІ ступеня в номінації «Історія».

На конкурс кабінетів готував матеріали завкабінетом фізик Мандзій В.А.

Молодий вчитель математики Богданець І.П. була учасницею районного конкурсу «Шукаємо молоді педагогічні таланти».

Керівник кафедри вчителів гуманітарних предметів Чероватенко О.О. брала участь в районному конкурсі на кращу організацію роботи кафедри суспільно-гуманітарних предметів.

Педагогічні працівники брали участь в районних і обласних семінарах. Вчитель англійської мови Кушнір В.І. брала участь в обласному семінарі методистів з іноземних мов, що проходив на базі гімназії у квітні 2014 року. Вчитель української мови та літератури Балдич Н.І. працювала в науково-дослідній лабораторії етнолінгвістики з теми «Діагностика готовності вчителів до формування в учнів національно-культурного світогляду» на базі Рівненського ОІППО. Вчитель початкових класів Грогуль Л.В. проводить експериментальну роботу (обласний рівень) з теми «Розвиток навичок каліграфічного письма молодших школярів шляхом використання інноваційних технологій (письмо відразу в широку лінію)». Вчителі Балдич Н.І., Богданець М.М., Слесар Л.В учасники районних творчих груп.

На базі нашої школи за навчальний рік було проведено 4 районних методичних заходи. Позитивним зрушенням стало те, що вчителі активно почали використовувати засоби ІКТ для проведення показових уроків. Однак вчителям-предметникам ще слід вдосконалювати свої вміння володіти комп’ютером, використовувати мультимедійну дошку в усіх її функціях, а також поглиблювати теоретичні знання про сучасні освітні технології.

Завершено вивчення досвіду роботи вчителів української мови та літератури Богданець М.М. з теми «Робота з обдарованими дітьми в позаурочній діяльності», вчителя світової літератури Стрілець Л.Д. з теми «Особистісно-зорієнтований підхід до викладання світової літератури», вчителя початкових класів Грогуль Л.В. з теми «Інноваційні підходи до формування каліграфічного письма».

Організовано і проведено атестацію 15 педагогічних працівників. З них проатестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та званню «старший вчитель» 7 вчителів, на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 1 вчитель, на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - 3 вчителів, на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» - 1 вчитель, на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» - 1 вчитель, атестований на відповідність займаній посаді 1 вчитель, на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» - 1 вчитель.

Протягом 2013-2014 навчального року пройшли курсову підготовку при РОІППО 9 учителів згідно плану.

У цьому навчальному році НВК працює за технологічним, філологічним профілями, еколого-натуралістичним напрямком та є опорним закладом в районі з організації туристсько-краєзнавчої роботи та з розвитку комунікативної та соціокультурної компетенції учнів за програмою 11-річної освіти. Велася дослідницька робота в теплиці ─ керівник Смик О.М.

У 2013-2014 навчальному році вивчено стан методичного забезпечення навчальних предметів музичного мистецтва, світової літератури, фізичного виховання, захисту Вітчизни. Вчителі наполегливо працювали з обдарованими учнями у підготовці їх до олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань.

Відзначаючи належний рівень методичного забезпечення внутрішньошкільної методичної роботи, треба вказати на ті напрямки, що потребують доопрацювання.

Вчителям слід працювати над поглибленням педагогічної та індивідуальної компетентності. Потребує доопрацювання робота з обдарованими дітьми в підготовці до обласного етапу олімпіад та конкурсів з окремих предметів, до участі в роботі Малої академії наук. Результативнішою в даному питанні має бути робота саме вчителів, які мають педагогічні звання старший вчитель. Активнішою має бути самоосвітня робота окремих вчителів з відпрацювання навичок володіння комп’ютером. Слід активізувати видавничу діяльність вчителів.


4. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2013-2014 навчального року велика увага у школі приділялася охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2013 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 84 учні. 4 учні за станом здоров’я (згідно рекомендації лікарів) здобували цього навчального року освіту за індивідуальною формою навчання.
У школі запроваджено профільне навчання у 10-11 класах та допрофільну підготовку через гурткову та факультативну роботу.

Пріоритетні напрямки:

екологічно-природничий;

туристсько-краєзнавчий.

Активізувалася робота по залученню учнів до інтерактивних конкурсів. Учні задіяні до участі в конкурсах з різних предметів «Гринвіч», «Кришталева сова», «Соняшник», «Геліантус», «Лелека», «Левеня».

Серед інших в конкурсі з німецької мови «Орлятко» задіяні 5 учнів, одна з них Кузьмич Людмила, 5-В клас, отримала бронзовий диплом, вчитель Таргоній І.В.

Конкурс «Гринвіч»

Кількість учасників Золотий сертифікат Срібний сертифікат Бронзовий сертифікат Сертифікат учасника
27 2 1 1 23

Конкурс «Левеня 2014»

Кількість учасників Відмінний результат Добрий результат Сертифікат учасника
7 5 1 1

Конкурс «Лелека 2014»

Кількість учасників Золотий сертифікат Срібний сертифікат Бронзовий сертифікат Сертифікат учасника
16 0 2 5 9

Конкурс «Соняшник»

Кількість учасників Диплом переможця Диплом І ст. Всеукр.рівня Диплом ІІст. Всеукр.рівня Диплом ІІІ ст.Всеукр.рівня Диплом І ст.Рег.рівня Диплом ІІ ст. Рег.рівня Диплом ІІІст. Рег.рівня Сртифікат учасника
41 24 5 2 4 2 2 0 2

У роботі з обдарованими дітьми є вагомі результати. На цьогорічному конкурсі МАН Басич Альона, учениця 9-Б класу, зайняла ІІ місце в обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, вона успішно виступила у відділенні наук про Землю в секції «Географія та ландшафтознавство» з роботою «Методологія розроблення шкільних пізнавально-оздоровчих туристських маршрутів», керівник Хмельовський Ю.Л.

Досить хороші показники участі наших школярів у районних олімпіадах. Переможцями і призерами районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін стали 28 учнів НВК і вибороли 40 призових місць, у порівнянні з минулим роком було 36 призових місць. 8 учнів стали учасниками обласного етапу з 9 предметів і 2 з них вибороли І і ІІІ місце. Це Ющук Наталія, 9-Б клас, І місце з біології; Стрілець Юлія, 10-Б клас, ІІІ місце з історії.

В районному етапі найкраще виступили учні:

Стрілець Юлія, 10-Б клас, має І місце з історії та І місце з правознавства, ІІ місце з економіки, вчителі Слесар Л.В., Лобач А.М., Колодич Г.С.,

на обласному етапі Стрілець Юлія виборола ІІ місце з історії;

Ничипорчук Ірина, 11-Б клас, І місце з правознавства, вчитель Лобач А.М.;

Ющук Наталія, 9-Б клас, І місце біології на районному і обласному етапах,

вчитель Карабанов Г.Б.;

Басич Альона, 9-Б клас, І місце з економіки, ІІ місце з географії,

вчитель Хмельовський Ю.Л.;

Королюк Любов,11-Б клас, І місце з економіки, вчитель Колодич Г.С.;

Новоселецька Марія, 11-Б клас, І місце з англійської мови, вчитель Савич Н.І., ІІ місце з української мови та літератури, вчитель Богданець М.М.;

Єремейчук Яна, 9-В клас, І місце з німецької мови, вчитель Таргоній І.В.,

ІІ місце з англійської мови, вчитель Берташ Н.В.;

Богданець Людмила, 10-Б клас, І місце з екології, вчитель Смик О.М.,

ІІ місце з фізики, вчитель Мандзій В.А., ІІІ місце з хімії, вчитель Русин Х.В.

По два і більше призових місця вибороли:

Стрілець Юлія, 10-Б клас, має І місце з історії та правознавства, ІІ місце з економіки;

Богданець Людмила, 10-Б клас, І місце з екології, ІІ місце з фізики, ІІІ місце з хімії;

Новоселецька Марія, 11-Б клас, І місце з англійської мови, ІІ місце з української мови та літератури;

Масовець Богдан, 10-Б клас, ІІ місце з української мови та літератури, ІІ місце з правознавства;

Басич Альона, 9-Б клас, І місце з економіки, ІІ місце з географії;

Єремейчук Яна, 9-В клас, І місце з німецької мови, ІІ місце з англійської мови;

Тимощук Софія, 8-Б клас, ІІ місце з біології, ІІ місце з географії, ІІІ місце з хімії.

Успішно виступили учні:

Мигловець Вадим, 10-Б клас, ІІІ місце з фізики. вчитель Мандзій В.А.;

Поштар Назар, 11-Б клас, ІІ місце з астрономії, вчитель Жеган В.В.;

Мисюкевич Павло, 9-Б клас, ІІІ місце з правознавства, вчитель Лобач А.М.;

Кушнір Наталія, 9-Б клас, ІІ місце з англійської мови, вчитель Кушнір В.І.;

Королюк Тетяна, 6-А клас, ІІІ місце з математики, вчитель береза Г.П.;

Пахнюк Тетяна, 7-Бклас, ІІ місце з математики, вчитель Хомицька Ю.О.;

Сергеєва Наталія, 9-В клас, ІІ місце з обслуговуючої праці, вчитель Маринич М.М.;

Бугайчук Мирослава, 11-Б клас, ІІІ місце з обслуговуючої праці,

вчитель Маринич М.М.;

Пахнюк Альона, 11-Б клас, ІІ місце з екології, вчитель Смик О.М.;

Оксенчук Дмитро, 10-Б клас, ІІІ місце з інформаційних технологій,

вчитель Самойлов С.О.;

Шидловська Нелоніла, 11-А клас, ІІ місце з російської мови,

вчитель Чероватенко О.О.;

Лопуга Олена, 11-Бклас, ІІІ місце з фізичної культури, вчитель Павленко В.В.

Стрілець Юлія, 9-В клас, ІІ місце з історії, вчитель Євтушок Р.А.,

Бурлак Анатолій, 8-Б клас, ІІ місце з історії, вчитель Слесар Л.В.;

Шевчук Вікторія, 11-Б клас, ІІІ місце з географії, вчитель Кириловець Г.М.;

Пахнюк Микола, ІІ місце з географії, вчитель Хмельовський Ю.Л.

По кілька переможців і призерів підготували вчителі:

Хмельовський Ю.Л.- 3 призери з географії і 1 переможець з економіки;

Смик О.М. – 1 переможець з екології; 2 призери з екології та біології;

Лобач А.М. - 2 переможці, 1 призер з правознавства;

Лесковець С.М. - 2 призери з хімії;

Кириловець Г.М. – 1переможець з економіки, 1 призер з географії;

Маринич М.М.- 2 призери з обслуговуючої праці;

Мандзій В.А.- 2 призери з фізики;

Жеган В.В. - 2 призери з фізики та а астрономії;

Слесар Л.В. – 1 переможець, 1 призер з історії;

Кирильчук В.І. – 2 призери з української мови та літератури та російської мови.

В олімпіаді «Юне обдарування» результативно виступила учениця 4-Б класу Васильєва Олена, вчитель Маринич В.І. – ІІІ місце з української мови.

У мовно-літературних конкурсах учні показали незначні результати.

У районному конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика взяли участь 9 учнів 3-11 класів, них з лише одна учениця стала призером, що свідчить про неналежну роботу вчителів кафедри гуманітарних предметів і кафедри початкових класів з підготовки учнів до даного конкурсу.

У конкурсі творів «Відгук на сучасну дитячу прозу» серед учнів 4-5класів учень 4-А класу Кушнір Михайло зайняв ІІ місце, вчитель Пахнюк О.І; учениця 5-А класу Сіротко Юлія зайняла ІІ місце, вчитель Тіт О.О.

У мовно-літературному конкурсі імені Т.Г. Шевченка учениця 5-А класу Сіротко Юлія зайняла ІІ місце, вчитель Тіт О.О. У цьому ж конкурсі роботи інших учасників оцінені невисокими балами.

У конкурсі читців-декламаторів «Поліські пересмішники» ІІ місце зайняла учениця 10-Б класу Богданець Людмила, вчитель Кирильчук В.І.; у конкурсі читців, присвяченому 200-річчю з Дня народження Т.Г.Шевченка ІІІ місце зайняла учениця 11-А класу, Шидловська Неоніла, вчитель Балдич Н.І.

В районному і обласному етапах турнірів маємо такі результати:

турнір юних фізиків – І місце в районі, вчитель Жеган В.В.,

турнір юних правознавців – І місце в районі, вчитель Лобач А.М.,

турнір юних біологів – І місце в районі і ІІІ місце на обласному етапі,

вчитель Смик О.М.,

турнір юних істориків – І місце і ІІІ місце на обласному етапі, вчитель Слесар Л.В.,

турнір юних хіміків – І місце в районі, вчитель Лесковець С.М.

Вихованці гуртка «Паперопластика» в районному етапі конкурсу «Паперовий світ», зайняли ІІ і ІІІ місця, керівник Трофимчук Ю.В.

Вихованці туристсько-краєзнавчого гуртка мають ІІІ місце на Всеукраїнському етапі конкурсу «Мій рідний край»; були учасниками обласної експедиції «Малі річки – життя України»; в обласних туристсько-спортивних змаганнях зі спортивного орієнтування «Посмішки весняного лісу» Пахнюк Микола, 9-А клас, зайняв І місце, Попач Вадим, 9-А клас, зайняв ІІІ місце, Борисовець Юрій, 8-А клас, у конкурсі в’язання вузлів має ІІІ місце, керівник Хмельовський Ю.Л.

Нижчими стали результати участі в екологічних конкурсах.

Шкільне лісництво не було підготовлено до участі у зльоті шкільних лісництв, керівник Русин Х.В.

Учасники агітбригади «На нас надіється Земля» мають ІІ місце в районному конкурсі агітбригад, керівники Смик О.М. Трофимчук Ю.В., хоча попередні роки учасники агітбригади були призерами обласного етапу.

Виробнича бригада «Юні хлібороби» у вересні 2013 року зайняли ІІ місце в обласному зборі трудових об’єднань, ІІІ місце у захисті робіт з навчального дослідництва, керівник Русин Х.В.

Вчитель Карабанов Г.Б. підготував переможця обласного етапу конкурсу юних зоологів і тваринників, учня 11-А класу, Богданця Анатолія.

Учні 11-А класу, Ярмошик Юлія, Шидловська Неоніла, стали переможцями районного і учасниками обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик», керівник Русин Х.В.

А от на конкурс «Юний дослідник», вчителі природознавства Кириловець Г.М., Колодич Г.С. не підготували учасників.

У щорічному конкурсі КВК-ЮІР команда нашої школи має ІІ місце в районі, вчитель Берташ С.А.

Серед учнів початкової школи є переможці районного конкурсу малюнка, присвяченого 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка. Рогульчик Ігор, 1-Б клас, зайняв І місце, Рилач Тарас, 1-Г клас, має ІІ місце, вчитель Кибукевич М.С.

У спортивних командних змаганнях в районі команда учнів початкових класів взяла І місце, а на обласному етапі спортивного конкурсу «Дартс» Лозян Іван, 3-А клас, став переможцем ІІІ етапу спортивно-масового заходу серед дітей молодшого шкільного віку «Фестиваль естафет», керівник Ничипорчук С.А.

Учень 4-Б класу Богданець Анатолій на обласному конкурсі «Таланти багатодітної родини» представляв свої картини з паперу і виграв ІІ місце, вчитель Маринич В.І.

У спортивних змаганнях маємо такі результати: команда юнаків 2003 р.н. виграли ІІ місце у фінальних змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч», вчитель Ничипорчук В.П.; в районних змаганнях з легкої атлетики Богданець Анатолій, 11-А клас, зайняв ІІ місце в бігу на 1500 метрів. Лозян Олег, 11-Б клас, зайняв ІІІ місце в бігу на 800 метрів.

За підсумками навчального року учні школи показали хороший рівень досягнень. З 722 учнів 2-11 класів високий рівень показали 57 учнів (8%), достатній – 198 учень (28%), середній рівень – 433 учнів (59 %), початковий рівень – 34 учні (5%). 7 випускників 11-х класів закінчили школу із золотими та срібними медалями.

5. Виховна та позакласна робота.

В цьому навчальному році моніторинг показав, що рівень вихованості учнів піднявся на більш високий. У 9 –ІІ класах у І і ІІ семестрах відсутній низький рівень вихованості ціннісних орієнтацій і ставлень особистості. Кращі показники і у 5-8 класах, низький рівень вихованості по всіх розділах програми мають 14 учнів з усіх класів.

Педколектив НВК працював над науково – методичною проблемною темою «Впровадження в навчально – виховний процес інноваційних технологій з метою формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості» (другий рік), науково – методичною проблемною темою виховної роботи є «Формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості в позаурочний час» (другий рік). Основними завданнями педколективу в урочний та позаурочний час є: організація роботи з учнями по реалізації Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини, Рокитнівщини на 2008 -2020 роки.

Відвідуючи уроки у вчителів – предметників виявлено, що досконало висвітлюють мету по реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рокитнівщини у 2012- 2013 н.р., а саме: Г.М.Кириловець - учитель географії, рідної мови - О.О.Тіт, Г.І.Ониськевич, зарубіжної літератури - О.О.Чероватенко, Л.Д.Стрілець, В.І.Кирильчук, вчителів історії – Л.В.Слесар, Р.А.Євтушок.

Підготували методичні розробки та взяли участь у районному конкурсі педагогічних ідей класні керівники 10 –Б класу Кирильчук В.І. «Проектна діяльність класного керівника», 7 – В – Євтушок Р.А. «Виховання особистості дитини на засадах народних звичаїв і традицій».

Проведено у 6 -7 класів класні керівники Доля І.В., Ониськевич Г.І., Онищук О.О., Жеган В.В., Євтушок Р.А.

Якість виховання визначається не обсягом проведених заходів, а якістю стосунків між дітьми і дорослими, що їх оточують.

У позакласних заходах намагалися охопити всіх дітей. Для досягнення цієї мети класні керівники проводили індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками, «круглі столи» за участю батьків, психологів, учителів предметників.(класні керівники 6-Б класу Ониськевич Г.І., 8 – Б Савінська Е.В., 6 –В Онищук О.О.

11-Б Кириловець Г.М., 11 – А Чероватенко О.О., Мосійчук В.П.

Проведення різних спортивних змагань, тематичних годин, годин спілкування, конкурсів, вікторин, загальношкільних свят, КВК, виступи екологічної агітбригади «Рокита» та «Молодь - за здоровий спосіб життя» тощо.

Ці свята і заходи дали можливість виявити творчість дітей, простежити творчі здібності дітей, простежити систему взаємин учнів між собою.

Готуючись до заходів педагоги виховники приділяли особливу увагу самостійній творчій ініціативі учнів.

Стало традицією проводити Свято учителя, вечір Повноліття, випускний «Рідна Школо, прощавай!», яке підготували учні 11- х класів на високому рівні. (класні керівники О.Чероватенко, Г.Кириловець).

На високому рівні проведено традиційний конкурс для учнів 5 – 7 - х класів «Нумо,козачата!»,«Фея осені», а який Новий рік без чарівної новорічної казки, без новорічних побажань та привітань, підготовлений учнівськими лідерами для учнів 1-4 класів (педагог – організатор М.Ониськевич), де хлопці та дівчата розкривають свій талант, інтелект, здібності, чарівність та неповторність!

Не потрібно робити свята для дітей, а потрібно робити свято разом із дітьми.

Проведено місячники «Увага!Діти на дорозі!», правового та превентивного виховання, Довкілля, «співучасть у долі дитини», родинно – сімейного виховання.


Про підсумки роботи учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування в Рокитнівському НВК «Школа I-IIIст.-ліцей» діє на добровільних засадах, відповідно до Статуту школи, Конституції України, законів України "Про об'єднання громадян", " Про молодіжні об'єднання та дитячі громадські організації" та Конвенцію про права дитини.

В нашому навчальному закладі створено всі умови для діяльності органів учнівського самоврядування та розроблено власну модель самоврядування – Рада Лідерів НВК, яка поділяється на три підрядні ланки:

Рада учнів ліцею – 9-11 класи, « Юніори» – 5-8 класи, дитяча громадська організація «Паросток» - 1-4 кл.

Очолила учнівське самоврядування вихована, енергійна та відповідальна учениця 9-Б класу – Ющук Наталія.

Головним завданням Ради Лідерів є: формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

Мета: спільна колективна творча справа, яка має об’єднати навколо себе максимальну кількість учасників, дати можливість кожному спробувати свої сили, розкрити здібності і можливості. Ознайомлення з історією, славними традиціями України; виховання бережливості у всьому, поваги і любові до своєї родини, виховання громадянина України – носія національних цінностей та загальнолюдських надбань. Залучення учнів школи до проведення навчального та виховного процесу, виховання національної свідомості, соціально активної особистості.

Завдання учнівського самоврядування випливають із завдання поставленого перед педагогами НВК.

Всі поставлені завдання виконуються належним чином. Органи учнівського врядування контролюють створення сприятливих умов для навчання та проведення дозвілля, слідкують за чергуванням по школі, за озелененням класних кімнат, за станом шкільного майна; пропагують здоровий спосіб життя, збереження і зміцнення здоров’я, дотримання шкільного режиму; сприяють навчальній, творчій, спортивній діяльності учнів тощо.

Учнівське самоврядування проводить різноманітні заходи благодійницького, розважального та пізнавального характеру, залучає учнів до активної участі у громадському житті свого навчального закладу.

Учнівське самоврядування нашої школи бере активну участь у всіх благодійних акціях, які проводяться. Так, у 2013 - 2014 н. р. ми взяли участь у благодійних акціях «Назустріч мрії» - 328 грн. та «Співучасть у долі дитини» - 41 грн. Восени 2013 року у школі проводилася благодійна акція «Допоможемо хворим дітям». Дізнавшись про тяжку хворобу учня Біловізької школи Трохимчика Ігоря учні їх батьки та вчителі зібрали на лікування юнака 3 тис.915 грн.

На високому рівні проведено традиційні свята за які відповідає учнівське самоврядування, а саме:

Свято Першого Дзвоника.

Акція «Подаруй книгу бібліотеці»

Виставка малюнків «Партизанська слава не вмре, не загине!»

Трудова акція «Ветеран живе поруч». Учні надавали допомогу по господарству, прибирали біля домівок ветеранів, рубали та складали дрова тощо.

Свято Золотої Осені «Краса моєї Землі» у 1-4кл.

Брейн-ринг між 9-11 класами.

Трудові акції: «Осінній урожай», «Посади сад», екологічний десант «Нагодуй птахів».

Конкурс «Міс осені» для учнів 5-6 кл.

День Вчителя.

Мітинг «Свічка пам’яті жертв голодомору.

Спортивно-розважальна гра «Нумо, козачата!» для хлопців 5 кл.

Фабрика Діда Мороза.

Свято Миколая «Миколай у гості завітав» для учнів 1-4 класів.

Свято «Новорічна казка» для учнів 1 - 4 класів.

Новорічні конкурсно-розважальні програми для 5-11 кл.

Різдвяні вертепи.

Розважальна гра «На крилах любові».

Інтелектуальна гра «Квест - сталкер» для учнів 7 класів.

Святковий концерт до Дня Жінки.

Предметні тижні.

Інтелектуальна гра «Найрозумніший» для учнів 6 класів.

Розважальна гра для учнів 9-10 класів «Хто зверху»

Тиждень учнівського самоврядування.

Лінійка пам’яті «Дзвони Чорнобиля».

Зоряна естафета до Дня Перемоги.

Участь у VII зборі лідерів учнівських само врядувань.

Участь у фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я».

Участь у проведенні свята «Прощавай, букварику!»

Участь у проведенні свята «Прощавай початкова, Школо!»

Свято Останнього Дзвоника та Випускний бал.

Цього року наші лідери зайняли 3 місце серед 32 команд на VII зборі лідерів учнівських само врядувань, а агітбригада «Острівець здоров’я» - I місце в районному фестивалі-конкурсі «Молодь - обирає здоров’я».

Та окрім позитивних моментів є і негативні, а саме під час проведення всіх масових заходів єдиною проблемою, яка виникала, була пасивність учнів, особливо старшокласників 9-11 кл., які вважають, що вони вже занадто дорослі, щоб приймати участь у конкурсах. Дуже прикро, коли готуєшся, хочеш зробити для дітей щось цікаве, а бажаючих провести той чи інший конкурс немає. Не порадувала своєю роботою в цьому році і секція інформування та розвитку особистості. Учні не зацікавленні у видавництві як шкільної, так і класних газет. Існують деякі недоліки і у роботі секції дисципліни і порядку.

Аналізуючи роботу шкільного самоврядування за період 2013 - 2014 навчального року, хотілося б підкреслити підвищення активності серед учнів 5-9,10-х класів щодо участі у шкільному житті. Аналіз роботи показав, що робота самоврядування проводилась згідно з планом роботи учнівського самоврядування та планом навчально-виховної роботи школи.

Проблема в тім, що школа працює у дві зміни, відсутній актовий зал, кімната школяра , засідання проводимо у вільних класах.

Про підсумки роботи психологічної служби.

І.Соціальний педагог Коханевич Ольга Федорівна працює із 01.02.14 р., практичний психолог Гордійчук Оксана Миколаївна із 01.04.14 р.

Проблема ліцею: Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій з метою формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості

Проблема психологічної служби ліцею: Профілактика та корекція агресивності в учнів НВК.

Мета: забезпечення психологічного супроводу кожної дитини, особистісно-орієнтований підхід до росту професійної майстерності і розвитку пізнавальних здібностей учнів.

Соціальним педагогом ліцею було проведено таку роботу:

Діагностична функція:

Вивчення клімату життя у школі серед учнів

Поняття «добро» і «зло».

За браком часу та відсутністю досвіду інші діагностики не проведено

Прогностична функція:

Аналіз рівня обізнаності із питань профілактики наркоманії, алкоголізму, куріння та СНІД у

Тест оцінка стану гігієнічних навичок

Поведінка підлітків та вплив її на здоров’я

Заняття «Мій настрій»;

Консультативна функція

Індивідуальні бесіди з учнями на різні теми;

Консультування вчителів,батьків;

Групові консультації на теми:

Конфлікти в колективі;

Гендерні стереотипи та упередження

Виховання потреби у здоровому способі життя

«Як упоратися із неприємними почуттями до інших людей»

Як гідно поводитися у ситуації розриву стосунків

Як протистояти тиску з боку однолітків

Захисна функція

Гендерне та сексуальне насильство

Що робити, щоб тебе не принижували

Вам чотирнадцять

Заняття «Мета життя»

Права і обов'язки дитини. Поняття Гідності

Ознайомлення з Декларацією прав дитини

Психологічна допомога дітям, які зазнали насильства з боку однолітків

Обстеження житлово-побутових умов дітей з неблагополучних сімей Профілактична функція

Профілактика шкідливих звичок

Вивчення рівня обізнаності з питань профілактики алкоголізм, куріння, наркомані, СНІД у

Як запобігти трагічним наслідкам пожеж

«Алкоголь - небезпечний ворог організму»

Радіація. її види. Природний радіаційний фон

Дія тютюну, алкоголю, наркотиків на здоров’я.

Петарди - небезпечна гра

Профілактика вживання наркотичних засобів

Курити - здоров'ю шкодити

Вплив алкоголю, наркотиків, токсині? та поведінку людини

Малолітня вагітність. Злочин чи хвороба.

Стрес. Шляхи виходу із стресу.

Соціально перетворювальна функція

Дружба з батьками

Зроби батьків щасливими

Погляд у майбутнє

Обстеження житлово-побутових умов дітей сиріт, багатодітних сімей, сімей, які перебувають у кризовій ситуації

Дуже мало часу було приділено початковим класам.

Висновок: Запланована робота соціального педагога Рокитнівського НВК

«Школа І-Ш ст. – ліцей» була виконана щодо нормативів часу, та врахувань досвіду роботи.

Негативне було те, що майже півтора року школа була без соціального педагога і робота була дещо запущена. Хоча робота з учнями які потребують особливої уваги та їх батьками велася заступником директора з виховної роботи на рівні.

Кiлькiсть переглядiв: 500

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Сайт Рокитнівського НВК "Школа І-ІІІ ступенів-ліцей"

вулиця Жовтнева, 8,
34208, Рівненська область, с Рокитне,
Україна

Дата останньої зміни 15 Вересня 2014

Цей сайт безкоштовний!